ADRESY I TELEFONY SPÓŁDZIELNI

 
Biuro Zarządu - 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a
 
Centrala telefoniczna: (32) 281-12-91
Sekretariat: (32) 281-10-47
Faks: (32) 281-62-72

e-mail:

czyn@bsm.bytom.pl - Dział Opłat za Lokale

dcm@bsm.bytom.pl - Dział Spraw Członkowskich Mieszkaniowych i Nieruchomości

zarz@bsm.bytom.pl - Dział Organizacyjno-Samorządowy i Kadr

adm1@bsm.bytom.pl - Administracja nr 1

adm2@bsm.bytom.pl - Administracja nr 2

adm3@bsm.bytom.pl - Administracja nr 3

adm4@bsm.bytom.pl - Administracja nr 4

Ważniejsze numery wewnętrzne:
Skargi i wnioski: 13
Kancelaria: 23
Przydziały mieszkań: 42
Wkłady: 29
Lokale użytkowe: 30
Opłaty za mieszkania: 19
Opłaty za wodę: 51
Przetargi na roboty: 49
Radca prawny: 22
Windykacja należności: 50
Rozliczenia z tyt. c.o.: 45

 

Administracja Nr 1 (Szombierki Południe) - 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 40
Nr tel.: 32 281-76-70

Administracja Nr 2 (Szombierki Północ) - 41-907 Bytom, ul. Mazurska 3
Nr tel.: 032 386-10-83

Administracja Nr 3 (Os. Arki Bożka) - 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 57
Nr tel.: 32 282-25-12

Administracja Nr 4 (Śródmieście) - 41-902 Bytom, pl. Wojska Polskiego 9
Nr tel.: 32 281-45-45

Pogotowie techniczne - 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a
Nr tel.: 32 281-33-55, 784389243

Klub Spółdzielczy "RELAKS" - 41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 78
Nr tel.: 32 281-20-37

Klub Spółdzielczy "SEZAM" - 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 57
Nr tel.: 32 282-25-10 

 

CZAS PRACY

 
Pogotowie techniczne
Codziennie (w tym niedziele i święta) i całodobowo

Nr tel.: 32 281 33 55

Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne BSM
Poniedziałki : godz. 7.00 - 17.00
Wtorki, środy, czwartki: godz. 7.00 - 15.00
Piątki : godz. 7.00 - 13.00

Kasy Spółdzielni

  Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje PT Członków i Mieszkańców, iż z dniem 1 lutego 2010 r. zostały zlikwidowane kasy Spółdzielni znajdujące się w:

• Administracji Nr 1 przy ul. Orzegowskiej 40
• Administracji Nr 2 przy ul. Podhalańskiej 5
• Administracji Nr 4 przy pl. Wojska Polskiego 9
• Administracji Nr 3 przy ul. Chorzowskiej 57
• Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1a

Potrzeba likwidacji kas Spółdzielni wynikła z wciąż malejącej ilości operacji kasowych i wysokich kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2002 Prezesa NBP z 6.05.2002 roku w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych - Dz. Urz. NBP nr, poz. 26, z późn. zmianami, informujemy, iż od 1 lipca 2004 roku obowiązuje konto BSM 

30 1020 2368 0000 2302 0021 8511

Informacja dla osób uiszczających opłaty poza granicami Polski:

IBAN      -PL

Kod Bic (Swift)       - BPKOPLPW

Jednakże w trosce o dobro Członków i Mieszkańców oraz w celu uniknięcia ponoszenia przez Nich dodatkowych opłat za wpłaty, na podstawie umów zawartych przez BSM z Agencją Opłat Expert - GAF "Elixir Group" SP. z o. o. i PKO BP S.a. można dokonywać nieodpłatnych wpłat na rachunek Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym opłat miesięcznych za mieszkania przy wykorzystaniu dotychczasowych blankietów książeczek opłat, w punktach kasowych Agencji Expert i we wszystkich oddziałach, placówkach i agencjach PKO w Bytomiu:

Wykaz placówek PKO BP S.A. w Bytomiu oraz Agencji Opłat EXPERT - GAF „Elixir Group" Sp. z o.o. dokonujących nieodpłatnego przyjmowania wpłat na rachunek BSM

Śródmieście:

• Oddział 1 ul. Dworcowa 8 pon. - pt. godz. 8.00 - 18.00
• Agencja ul. Wrocławska 94 pon. - pt. godz. 9.00 - 16.30 sobota godz. 10.00 - 12.00
• Agencja pl. Kościuszki 12 pon. - pt. godz. 9.00 - 18.00 sobota godz. 10.00 - 14.00
• Punkt kasowy ul. Kolejowa 1a pon. godz. 8.00 - 17.00; wt.- czw. 8.00 - 15.00; piątek 8.00 - 13.00
• Punkt kasowy ul. Strzelców Bytomskich (targowisko) pon. - pt. godz. 9.00 - 17.00
● Punkt kasowy ul. Grottgera 5 pon. - pt. godz. 6.00 - 18.00, sobota godz. 7.00 - 15.00

Szombierki:

• Oddział 4 ul. Orzegowska 32 pon. - wt. godz. 8.00 - 15.00; śr.- pt. godz. 10.00 - 17.00
• Punkt kasowy ul. Orzegowska 40 pon. - wt. godz. 9.00 - 17.00; śr.- pt. godz. 9.00 - 16.00 (dawna kasa Administracji nr 1)

Arki Bożka:

• Punkt kasowy ul. Chorzowska 57 poniedziałek - godz. 9.00 - 16.00, wtorek, środa - godz. 9.00 - 15.00, czwartek, piątek - nieczynne (dawna kasa Administracji nr 3)
Łagiewniki:
• Agencja ul. Św. Cyryla i Metodego 26b pon. - pt. godz. 9.00 - 16.30

Inne dzielnice miasta:

• Oddział 2 al. Nowaka - Jeziorańskiego 25 pon. godz. 10.00-18.00; wt.-pt. 10.00-20.00; sobota  10.00-18.00 C.H. „Plejada"
• Oddział 5 ul. Narutowicza 16 pon. - wt. godz. 8.00 - 15.00; śr- pt. godz. 10.00 - 17.00
• Agencja ul. Felińskiego 19 pon.- pt. godz. 9.15 - 16.45; sobota godz. 9.00 - 12.00
• Agencja ul. Wojciechowskiego 2 pon.- pt. godz. 9.00 - 17.00; sobota godz. 9.00 - 12.00

 


 

Na strukturę organizacyjną Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - jak zresztą każdej innej spółdzielni - składają się dwa oddzielne piony:
pion samorządowy - w skład którego wchodzą organy samorządu spółdzielczego wybierane w sposób przewidziany
dla każdej spółdzielni w jej statucie przez jej Członków, oraz
pion zawodowy - składający się z jednostek organizacyjnych i komórek funkcjonalnych stanowiących służby zawodowe spółdzielni.

Pion samorządowy w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to:

  • Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni ;

  • Rada Nadzorcza;

  • Zarząd;

  • Rady Mieszkańców

Pion zawodowy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to:

  • Zarząd;

  • Jednostki organizacyjne Spółdzielni.