Czas pracy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2017

Pogotowie techniczne
Codziennie (w tym niedziele i święta) i całodobowo

Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne BSM
Poniedziałki : godz. 7:00 - 17:00
Wtorki, środy, czwartki: godz. 7:00 - 15:00
Piątki : godz. 7:00 - 13:00

wyjątek stanowią:

27 styczeń  piątek godz. 7:00-11:00

21 kwiecień piątek godz. 7:00-15:00

2 czerwiec piątek godz. 7:00-15:00

22 grudnia DZIEŃ WOLNY