Mieszkania przeznaczone do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy zgłosi się członek Spółdzielni mający niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, skorzysta z prawa pierwszeństwa.

1. Bytom ul. Zabrzańska 84/14 - pow. użytkowa 30,22 m²
Mieszkanie położone na IV piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 1-go pokoju, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie piecowe.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 35.867,00 zł.
Administracja - ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

2. Bytom ul. Zabrzańska 76/24 - pow. użytkowa 45,40 m2
Mieszkanie położone na II piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie piecowe.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 62.491,00 zł.
Administracja - ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

3. Bytom ul. Wyzwolenia 95/3 - pow. użytkowa 25,33 m2
Mieszkanie położone na parterze budynku XI kondygnacyjnego, składające
się z 1-go pokoju, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 45.500,00 zł.
Administracja - ul. Orzegowska 40 w Bytomiu (tel. 32 281-76-70).

4. Bytom ul. Orzegowska 22/27 - pow. użytkowa 47,18 m2
Mieszkanie położone na szóstym piętrze budynku XI kondygnacyjnego,
składające się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 85.950,00 zł.
Administracja - ul. Orzegowska 40 w Bytomiu (tel. 32 281-76-70).

5. Bytom ul. Pomorska 9/30 - pow. użytkowa 42,78 m2
Mieszkanie położone na VIII piętrze budynku XI kondygnacyjnego, składające
się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 77.040,00 zł.
Administracja - ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

6. Bytom ul. Chorzowska 49/1 - pow. użytkowa 46,06 m2
Mieszkanie położone na parterze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 83.880,00 zł.
Administracja - ul. Chorzowska 57 w Bytomiu (tel. 32 282-25-12).

7. Bytom ul. Arki Bożka 7/3 - pow. użytkowa 37,99 m2
Mieszkanie położone na parterze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 73.800,00 zł.
Administracja - ul. Chorzowska 57 w Bytomiu (tel. 32 282-25-12).

8. Bytom ul. Wróblewskiego 6/11 - pow. użytkowa 50,67 m2
Mieszkanie położone na III piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 98.300,00 zł.
Administracja - ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

9. Bytom ul. Podhalańska 9/20 - pow. użytkowa 50,50 m2
Mieszkanie położone na IV piętrze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 100.700,00 zł.
Administracja - ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

10. Bytom ul. Arki Bożka 10/21 - pow. użytkowa 39,22 m2
Mieszkanie położone na I piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 76.100,00 zł.
Administracja - ul. Chorzowska 57 w Bytomiu (tel. 32 282-25-12).

Członkowie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ubiegający się o pierwszy lokal mieszkalny w Spółdzielni (tzw. członek oczekujący) składają pisemny wniosek o zawarcie umowy o nabycie prawa odrębnej własności w/w lokalu (wniosek w pokoju nr 32).
Przetarg - licytacja odbędzie się w dniu 22.11.2016 r. o godz. 12oo w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
- zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu,
- uiszczenia na sali przetargowej przed rozpoczęciem przetargu wadium
w wysokości 1.000,00 zł.
Wysokość kwoty postąpienia wynosi:
1) co najmniej 200 zł przy cenie wywoławczej do 50.000 zł włącznie
2) co najmniej 500 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.
Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32) lub telefonicznie 32/ 281-12-91 (5) wew.42.

Mieszkanie przeznaczone do zbycia w drodze przetargu

1. Bytom ul. Witczaka 70/1 - pow. użytkowa 62,85 m²
Mieszkanie położone na parterze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, brak ogrzewania.
Z lokalem związany jest udział wynoszący 8524/100000 części w nieruchomości wspólnej.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 119.200,00 zł.
Administracja - pl. Wojska Polskiego 9 w Bytomiu (tel. 32 281-45-45).


Przetarg - licytacja odbędzie się w dniu 22.11.2016 r. o godz. 12oo w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
- zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu,
- uiszczenia na sali przetargowej przed rozpoczęciem przetargu wadium
w wysokości 1.000,00 zł.
Wysokość kwoty postąpienia wynosi:
1) co najmniej 500 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.
Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszka- niowych i Nieruchomości (pokój nr 32) lub telefonicznie 32/ 281-12-91 (5) wew.42.