powrót>>       

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 41 - 902 Bytom, ul. Kolejowa 1A

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych pawilonów handlowo- usługowych położonych w Bytomiu przy ulicach: Orzegowskiej 38, Wyzwolenia 86, Chorzowskiej 57, Chorzowskiej 59, 59a, 59b, 59c, Alojzjanów 28a.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wykonanie docieplenia jednego lub więcej budynków.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu przy ul. Kolejowej 1A, w pokoju nr 19, w godzinach 8°° do 10°°.
Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 200 zł brutto.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A Bytom nr
30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 z dopiskiem „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na roboty dociepleniowe".
Kopię dokumentu potwierdzającego opłatę za specyfikację należy przedstawić i złożyć przy jej odbiorze a w przypadku wystąpienia oferenta o jej przesłanie, przedmiotowy dowód opłaty należy dołączyć do wniosku o przesłanie.
Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2015r. o godz. 11°°.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.092015r. o godz. 12°° w siedzibie Spółdzielni w sali nr 20.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
7.000 zł dla budynku przy ul. Orzegowskiej 38,
7.000 zł dla budynku przy ul. Wyzwolenia 86,
9.000 zł dla budynku przy ul. Chorzowskiej 57, ul. Chorzowskiej 59, 59a, 59b, 59c,
2.000 zł dla budynku przy ul. Alojzjanów 28a,
oraz spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rokowań.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.


Informacja o wyborze ofert na roboty remontowo-budowlane oraz usługi, przewidziane do wykonania w zasobach Spółdzielni.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na niżej wymienione roboty oraz usługi, zostały wybrane następujące oferty:
1. roboty dekarsko-blacharskie:
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- Grzegorz Płatek, Bożena Płatek, Zakład Wielobranżowy „BUDIZ" s.c , Bytom, ul. Bratków 20;
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17;
- Zdzisław Olczyk, Zakład Remontowo- Budowlany, Zabrze, ul. 11-go Listopada 51;
- Zdzisław Walenczak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Pedro", Ruda Śląska,
ul. Szczęść Boże 12.
2. roboty zduńskie:
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17;
- Zdzisław Olczyk, Zakład Remontowo- Budowlany, Zabrze, ul. 11-go Listopada 51.
3. roboty malarskie:
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34;
- Andrzej Gunder, P.W. GET-POL, Bytom, ul. Felińskiego 22;
- Piotr Segiet, Zakład Ogólnobudowlany, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 246d/4;
- Kornelia Wróbel, „EURO-BUD", Świętochłowice, ul. Astrów 1/2;
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- Henryk Kocurek, Zakład Malarsko-Tapeciarski, Brynek, ul. Tarnogórska 16;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- Zdzisław Walenczak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Pedro", Ruda Śląska,
ul. Szczęść Boże 12;
- Zbigniew Zielazo, Malarstwo-Tapeciarstwo Roboty Ogólnobudowlane, Pszczyna, ul. Bieruńska
55A.
4. roboty murarsko-tynkarskie, posadzkarskie:
- Kornelia Wróbel, „EURO-BUD", Świętochłowice, ul. Astrów 1/2;
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- Piotr Segiet, Zakład Ogólnobudowlany, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 246d/4;
- Zdzisław Walenczak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Pedro", Ruda Śląska,
ul. Szczęść Boże 12.
5. wymiana drzwi wejściowych do budynków:
- OPEUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna, Płock, ul. Kobiałka 9;
- Jacek Regulewski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dobre Okna", Sosnowiec,
ul. Dąbrowskiego 6/I.
6. roboty elewacyjne:
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Zdzisław Olczyk, Zakład Remontowo- Budowlany, Zabrze, ul. 11-go Listopada 51.
7. roboty ślusarskie:
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno- Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Zdzisław Walenczak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Pedro", Ruda Śląska,
ul. Szczęść Boże 12.
8. roboty odgromowe:
- Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o., Radzionków, ul. Kużaja 51;
- Andrzej Gunder, P.W. GET-POL, Bytom, ul. Felińskiego 22;
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno- Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16.
9. roboty brukarskie:
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- Andrzej Hartmann, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Terenów Zielonych ZIEL-BRUK,
Bytom, ul. Oświęcimska 20/12;
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.,
Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 76.
10. roboty wodnokanalizacyjne, gazowe:
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- BIPRO-ECOSYSTEM Sp. z o.o., Katowice, ul. Graniczna 29;
- Zdzisław Młynarski, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i c.o., Gliwice,
ul. Ks. A. Korczoka 6A.
11. instalacyjne c.o. i c.c.w:
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- BIPRO-ECOSYSTEM Sp. z o.o., Katowice, ul. Graniczna 29;
- Zdzisław Młynarski, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i c.o., Gliwice,
ul. Ks. A. Korczoka 6A.
12. roboty elektryczne:
- Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o., Radzionków, ul. Kużaja 51;
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno- Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16;
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
13. przycinkę i wycinkę drzew:
- Marek Lupa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zwyżka, Bytom, ul. Sienna 18b/8.
14. udrażnianie przewodów kanalizacyjnych za pomocą maszyny wysokociśnieniowej:
- UNIMARK Sp. z o.o., Wadowice, ul. Niwy 38, oddział Mysłowice, ul. Fabryczna 5A;
- Zbigniew Słysz, Zakład Usług Komunalno- Budowlanych „ZUKOMB", Mysłowice,
ul. Brzezińska 50;
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- Zdzisław Młynarski, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i c.o., Gliwice,
ul. Ks. A. Korczoka 6A. 

powrót>>