powrót>>       

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 41 - 902 Bytom, ul. Kolejowa 1A

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Bytomiu, z podziałem na następujące zadania:
Zadanie 1 - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 47,
Zadanie 2 - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 49,
Zadanie 3 - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 8,
Zadanie 4 - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 10,
Zadanie 5 - demontaż i utylizacja płyt acekolowych stanowiących elewację budynku oraz wykonanie elewacji ekologicznej - docieplenie budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 9,
Zadanie 6 - demontaż i utylizacja płyt acekolowych stanowiących elewację budynku oraz wykonanie elewacji ekologicznej - docieplenie budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 9a.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wykonanie jednego lub więcej zadań.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu przy ul. Kolejowej 1A, w pokoju nr 22, wyłącznie w godzinach 8°° do 10°°.

Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 200 zł brutto. Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 z dopiskiem „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na roboty dociepleniowe".

Kopię dokumentu potwierdzającego opłatę za specyfikację należy przedstawić i złożyć przy jej odbiorze a w przypadku wystąpienia oferenta o jej przesłanie, przedmiotowy dowód opłaty należy dołączyć do wniosku o przesłanie.

Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2016r. o godz. 10°°.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.02.2016r. o godz. 12°° w siedzibie BSM w sali nr 20.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) dla Zadania 1,
11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) dla Zadania 2,
27.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) dla Zadania 3,
16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) dla Zadania 4,
22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) dla Zadania 5,
25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla Zadania 6
oraz spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny. 

 


Informacja o wyborze ofert na roboty remontowo-budowlane oraz usługi, przewidziane do wykonania w zasobach Spółdzielni.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na niżej wymienione roboty oraz usługi, zostały wybrane następujące oferty:
1. roboty dekarsko-blacharskie:
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- Grzegorz Płatek, Bożena Płatek, Zakład Wielobranżowy „BUDIZ" s.c , Bytom, ul. Bratków 20;
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17;
- Zdzisław Olczyk, Zakład Remontowo- Budowlany, Zabrze, ul. 11-go Listopada 51;
- Zdzisław Walenczak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Pedro", Ruda Śląska,
ul. Szczęść Boże 12.
2. roboty zduńskie:
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17;
- Zdzisław Olczyk, Zakład Remontowo- Budowlany, Zabrze, ul. 11-go Listopada 51.
3. roboty malarskie:
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34;
- Andrzej Gunder, P.W. GET-POL, Bytom, ul. Felińskiego 22;
- Piotr Segiet, Zakład Ogólnobudowlany, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 246d/4;
- Kornelia Wróbel, „EURO-BUD", Świętochłowice, ul. Astrów 1/2;
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- Henryk Kocurek, Zakład Malarsko-Tapeciarski, Brynek, ul. Tarnogórska 16;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- Zdzisław Walenczak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Pedro", Ruda Śląska,
ul. Szczęść Boże 12;
- Zbigniew Zielazo, Malarstwo-Tapeciarstwo Roboty Ogólnobudowlane, Pszczyna, ul. Bieruńska
55A.
4. roboty murarsko-tynkarskie, posadzkarskie:
- Kornelia Wróbel, „EURO-BUD", Świętochłowice, ul. Astrów 1/2;
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- Piotr Segiet, Zakład Ogólnobudowlany, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 246d/4;
- Zdzisław Walenczak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Pedro", Ruda Śląska,
ul. Szczęść Boże 12.
5. wymiana drzwi wejściowych do budynków:
- OPEUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna, Płock, ul. Kobiałka 9;
- Jacek Regulewski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dobre Okna", Sosnowiec,
ul. Dąbrowskiego 6/I.
6. roboty elewacyjne:
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Zdzisław Olczyk, Zakład Remontowo- Budowlany, Zabrze, ul. 11-go Listopada 51.
7. roboty ślusarskie:
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno- Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Zdzisław Walenczak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Pedro", Ruda Śląska,
ul. Szczęść Boże 12.
8. roboty odgromowe:
- Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o., Radzionków, ul. Kużaja 51;
- Andrzej Gunder, P.W. GET-POL, Bytom, ul. Felińskiego 22;
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno- Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16.
9. roboty brukarskie:
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa", Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 17;
- Andrzej Hartmann, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Terenów Zielonych ZIEL-BRUK,
Bytom, ul. Oświęcimska 20/12;
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.,
Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 76.
10. roboty wodnokanalizacyjne, gazowe:
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- BIPRO-ECOSYSTEM Sp. z o.o., Katowice, ul. Graniczna 29;
- Zdzisław Młynarski, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i c.o., Gliwice,
ul. Ks. A. Korczoka 6A.
11. instalacyjne c.o. i c.c.w:
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7;
- BIPRO-ECOSYSTEM Sp. z o.o., Katowice, ul. Graniczna 29;
- Zdzisław Młynarski, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i c.o., Gliwice,
ul. Ks. A. Korczoka 6A.
12. roboty elektryczne:
- Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o., Radzionków, ul. Kużaja 51;
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno- Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16;
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- ABSYDA II Sp. z o.o., Świętochłowice, ul. Chorzowska 32/3;
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
13. przycinkę i wycinkę drzew:
- Marek Lupa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zwyżka, Bytom, ul. Sienna 18b/8.
14. udrażnianie przewodów kanalizacyjnych za pomocą maszyny wysokociśnieniowej:
- UNIMARK Sp. z o.o., Wadowice, ul. Niwy 38, oddział Mysłowice, ul. Fabryczna 5A;
- Zbigniew Słysz, Zakład Usług Komunalno- Budowlanych „ZUKOMB", Mysłowice,
ul. Brzezińska 50;
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5;
- Zdzisław Młynarski, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i c.o., Gliwice,
ul. Ks. A. Korczoka 6A. 

powrót>>