powrót>>       

BSM ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na wykonanie remontu dźwigów osobowych w zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ulicach:
- Orzegowskiej 22,
- Orzegowskiej 20 (2 dźwigi),
- Orzegowskiej 24,
- Orzegowskiej 26,
- Grota Roweckiego 19,
- Grota Roweckiego 21,
- Tatrzańskiej 4 (2 dźwigi),
- Małachowskiego 4,
- Małachowskiego 6,
- Podhalańskiej 7,
- Mazurskiej 37,
- Wyzwolenia 95,
- Chorzowskiej 53,
- Chorzowskiej 16 (2 dźwigi),
- Chorzowskiej 18 (2 dźwigi),
- Witczaka 33 (2 dźwigi).

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na remont jednego lub więcej dźwigów, przy czym w przypadku remontu dwóch dźwigów w jednej nieruchomości zamawiający wymaga złożenia oferty na dwa dźwigi.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu przy ul. Kolejowej 1A, w pokoju nr 22 w godzinach 8°° do 10°°. Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 123 zł brutto.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 z dopiskiem „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - na remont dźwigów".
Kopię dokumentu potwierdzającego opłatę za specyfikację należy przedstawić i złożyć przy jej odbiorze a w przypadku wystąpienia oferenta o jej przesłanie, przedmiotowy dowód opłaty należy dołączyć do wniosku o przesłanie.
Termin składania ofert upływa dnia 06.08.2014r. o godz. 11°°.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.08.2014r. o godz. 12°° w siedzibie Spółdzielni w sali nr 20.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000zł
oraz spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze ofert na wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu przewidzianych do wykonania w roku 2014 w zasobach Spółdzielni.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wyżej wymienione roboty zostały wybrane następujące oferty:
- oferta Spółdzielni Rzemieślniczej w Oleśnicy, ul. Nadstawie 26B, Oleśnica, na docieplenie budynków przy ulicach: Mazurskiej 5, Mazurskiej 37 i Chorzowskiej 27b;
- oferta przedsiębiorcy Czesława Ambroży, Firma Budowlana „AMBROŻY", ul. Strumienna 31, Kraków, na docieplenie budynków przy ul. Mazurskiej 7-35 i pl. Grunwaldzkim 8-8a;
- oferta przedsiębiorcy Marioli Sopata, TADMAR, ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY MARIOLA SOPATA, ul. Gwiazdy Polarnej 48/I, Gliwice, na docieplenie budynków przy ulicach: Chorzowskiej 27 i Chorzowskiej 27a.


Informacja o wyborze ofert na konserwacje i naprawy bieżące w zasobach Administracji nr 1 i Administracji nr 3 Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zostały wybrane następujące oferty:
- oferta przedsiębiorcy Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan, c.o., gaz, Bytom,
ul. Smolenia 36/5 na wykonywanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w zasobach Administracji nr 1,
- oferta przedsiębiorcy Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan, c.o., gaz, Bytom,
ul. Smolenia 36/5 na wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej i gazowej w zasobach Administracji nr 1,
- oferta firmy LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34 na wykonywanie robót ogólnobudowlanych oraz elektrycznych w ramach konserwacji i napraw bieżących w zasobach Administracji nr 3,
- oferta przedsiębiorcy Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan, c.o., gaz, Bytom,
ul. Smolenia 36/5 na wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji centralnego ogrzewania,
ciepłej wody, wodnokanalizacyjnej i gazowej w zasobach Administracji nr 3.


Informacja o wyborze ofert na wykonywanie usług porządkowych w zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie Administracji nr 3.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, została wybrana oferta przedsiębiorcy Krystyny Głowniak, P.U. „AGAS" Krystyna Głowniak, Katowice, ul. Owocowa 4/4.


 

Informacja o wyborze ofert na roboty remontowo-budowlane oraz usługi, przewidziane do wykonania w zasobach Spółdzielni.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na niżej wymienione roboty oraz usługi, zostały wybrane następujące oferty:
1. roboty dekarsko-blacharskie:
- Marek Lupa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zwyżka, Bytom, ul. Sienna 18b/8,
- Grzegorz Płatek, Bożena Płatek, Zakład Wielobranżowy „BUDIZ" s.c , Bytom, ul. Bratków 20,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
2. roboty zduńskie:
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17,
- Sławomir Kozioł, PPHU „KOZ-BUD II", Zabrze, ul. Łukasińskiego 30A.
3. roboty malarskie:
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34,
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- Piotr Segiet, Zakład Ogólnobudowlany, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 246d/4,
- Henryk Kocurek, Zakład Malarsko-Tapeciarski, Brynek, ul. Tarnogórska 16,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
4. roboty murarsko-tynkarskie, posadzkarskie:
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7,
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34,
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- Piotr Segiet, Zakład Ogólnobudowlany, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 246d/4.
5. wymiana drzwi wejściowych do budynków:
- OPEUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Aukcyjna, Płock, ul. Kobiałka 9.
6. roboty elewacyjne:
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- SPONSOR PLUS Sp. z o.o., Bytom, ul. Łużycka 90.
7. roboty ślusarskie:
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16,
- Przemysława Jędrzejczyk, Zakład Remontowo-Budowlany JĘDRZEJCZYK, Sosnowiec,
ul.Łomżyńska 2.
8. roboty odgromowe:
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5.
9. roboty brukarskie:
- Marek Lupa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zwyżka, Bytom, ul. Sienna 18b/8,
- Andrzej Hartmann, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Terenów Zielonych ZIEL-BRUK,
Bytom, ul.Oświęcimska 20/12,
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34.
10. roboty wodnokanalizacyjne, gazowe:
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
11. udrażnianie przewodów kanalizacyjnych za pomocą maszyny wysokociśnieniowej:
- SPONSOR PLUS Sp. z o.o., Bytom, ul. Łużycka 90,
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5.
12. roboty instalacyjne c.o. i c.c.w:
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
13. roboty elektryczne:
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5,
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16.

14. przycinka i wycinka drzew:
- Marek Lupa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zwyżka, Bytom, ul. Sienna 18b/8.
15. na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej:
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5.
16. na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji piorunochronnej:
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16.
17. na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowej:
- Marek Śmietana, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, Ruda Śląska, ul.Mickiewicza 8/63.
18. na przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych:
- Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul.Głowackiego 9.

powrót>>