powrót>>       

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo - budowlane oraz usługi niżej wymienione:
- roboty dekarsko - blacharskie
- roboty zduńskie
- roboty malarskie
- roboty murarsko - tynkarskie, posadzkarskie
- wymiana drzwi wejściowych do budynków
- roboty elewacyjne (uzupełnienie i naprawa tynków)
- roboty ślusarskie
- roboty odgromowe
- roboty brukarskie
- roboty wodnokanalizacyjne, gazowe
- udrażnianie przewodów kanalizacyjnych za pomocą maszyny wysokociśnieniowej
- roboty instalacyjne c.o. i c.c.w.
- roboty elektryczne
- przycinka i wycinka drzew.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni
tj. w Bytomiu przy ul. Kolejowej 1a, w pokoju nr 22 w godzinach od 8ºº do 10ºº.
Koszt specyfikacji wynosi 123 zł brutto.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP SA Bytom
nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 z dopiskiem „Specyfikacja - roboty remontowe i usługi". Kopię dokumentu potwierdzającego opłatę za specyfikację należy przedstawić
i złożyć przy jej odbiorze a w przypadku wystąpienia oferenta o jej przesłanie przedmiotowy
dowód opłaty dołączyć do wniosku o przesłanie.
Termin składania ofert upływa dnia 28.01.2015r. o godz. 11°°.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2015r. o godz. 12°° w siedzibie Spółdzielni w sali nr 20.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.


Informacja o wyborze ofert na wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu przewidzianych do wykonania w roku 2014 w zasobach Spółdzielni.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wyżej wymienione roboty zostały wybrane następujące oferty:
- oferta Spółdzielni Rzemieślniczej w Oleśnicy, ul. Nadstawie 26B, Oleśnica, na docieplenie budynków przy ulicach: Mazurskiej 5, Mazurskiej 37 i Chorzowskiej 27b;
- oferta przedsiębiorcy Czesława Ambroży, Firma Budowlana „AMBROŻY", ul. Strumienna 31, Kraków, na docieplenie budynków przy ul. Mazurskiej 7-35 i pl. Grunwaldzkim 8-8a;
- oferta przedsiębiorcy Marioli Sopata, TADMAR, ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY MARIOLA SOPATA, ul. Gwiazdy Polarnej 48/I, Gliwice, na docieplenie budynków przy ulicach: Chorzowskiej 27 i Chorzowskiej 27a.


Informacja o wyborze ofert na konserwacje i naprawy bieżące w zasobach Administracji nr 1 i Administracji nr 3 Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zostały wybrane następujące oferty:
- oferta przedsiębiorcy Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan, c.o., gaz, Bytom,
ul. Smolenia 36/5 na wykonywanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w zasobach Administracji nr 1,
- oferta przedsiębiorcy Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan, c.o., gaz, Bytom,
ul. Smolenia 36/5 na wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej i gazowej w zasobach Administracji nr 1,
- oferta firmy LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34 na wykonywanie robót ogólnobudowlanych oraz elektrycznych w ramach konserwacji i napraw bieżących w zasobach Administracji nr 3,
- oferta przedsiębiorcy Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan, c.o., gaz, Bytom,
ul. Smolenia 36/5 na wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji centralnego ogrzewania,
ciepłej wody, wodnokanalizacyjnej i gazowej w zasobach Administracji nr 3.


Informacja o wyborze ofert na wykonywanie usług porządkowych w zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie Administracji nr 3.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, została wybrana oferta przedsiębiorcy Krystyny Głowniak, P.U. „AGAS" Krystyna Głowniak, Katowice, ul. Owocowa 4/4.


 

Informacja o wyborze ofert na roboty remontowo-budowlane oraz usługi, przewidziane do wykonania w zasobach Spółdzielni.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na niżej wymienione roboty oraz usługi, zostały wybrane następujące oferty:
1. roboty dekarsko-blacharskie:
- Marek Lupa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zwyżka, Bytom, ul. Sienna 18b/8,
- Grzegorz Płatek, Bożena Płatek, Zakład Wielobranżowy „BUDIZ" s.c , Bytom, ul. Bratków 20,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
2. roboty zduńskie:
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17,
- Sławomir Kozioł, PPHU „KOZ-BUD II", Zabrze, ul. Łukasińskiego 30A.
3. roboty malarskie:
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34,
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- Piotr Segiet, Zakład Ogólnobudowlany, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 246d/4,
- Henryk Kocurek, Zakład Malarsko-Tapeciarski, Brynek, ul. Tarnogórska 16,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
4. roboty murarsko-tynkarskie, posadzkarskie:
- Jacek Jabłoński, Handel Usługi Budowlane, Zabrze, ul. Hagera 17,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7,
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34,
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- Piotr Segiet, Zakład Ogólnobudowlany, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 246d/4.
5. wymiana drzwi wejściowych do budynków:
- OPEUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Aukcyjna, Płock, ul. Kobiałka 9.
6. roboty elewacyjne:
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- SPONSOR PLUS Sp. z o.o., Bytom, ul. Łużycka 90.
7. roboty ślusarskie:
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16,
- Przemysława Jędrzejczyk, Zakład Remontowo-Budowlany JĘDRZEJCZYK, Sosnowiec,
ul.Łomżyńska 2.
8. roboty odgromowe:
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5.
9. roboty brukarskie:
- Marek Lupa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zwyżka, Bytom, ul. Sienna 18b/8,
- Andrzej Hartmann, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Terenów Zielonych ZIEL-BRUK,
Bytom, ul.Oświęcimska 20/12,
- LIKPOL Sp. z o.o., Bytom, ul. Tulipanów 34.
10. roboty wodnokanalizacyjne, gazowe:
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
11. udrażnianie przewodów kanalizacyjnych za pomocą maszyny wysokociśnieniowej:
- SPONSOR PLUS Sp. z o.o., Bytom, ul. Łużycka 90,
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5.
12. roboty instalacyjne c.o. i c.c.w:
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5,
- Kazimierz Kozula, P.W. Export-Import „KOZBUD", Świętochłowice, ul. Hanki Sawickiej 1/7.
13. roboty elektryczne:
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5,
- Piotr Ledwoch, Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan. c.o. gaz, Bytom, ul. Smolenia 36/5,
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16.

14. przycinka i wycinka drzew:
- Marek Lupa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zwyżka, Bytom, ul. Sienna 18b/8.
15. na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej:
- Ryszard Karoń, Zakład Remontowo-Budowlany „ELEKTRA" , Sosnowiec, ul. Wandy 5.
16. na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji piorunochronnej:
- Sylwester Sowula, Zakład Produkcyjno Usługowy „SYLMAR", Sosnowiec, ul. Jaworowa 16.
17. na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowej:
- Marek Śmietana, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, Ruda Śląska, ul.Mickiewicza 8/63.
18. na przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych:
- Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul.Głowackiego 9.

powrót>>