Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprasza   

Pana Jana Hadullę za upublicznienie nieprawdziwych informacji w trakcie Walnego Zgromadzenia BSM w dniu 04 czerwca 2013r., dotyczących zadłużenia Pana Jana Hadulli wobec Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednocześnie Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oświadcza, że Pan Jan Hadulla nie posiadał zadłużenia finansowego wobec Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 04 czerwca 2013 r.